Hoe gaat de Thuisjuf te werk?


Enkele voorbeelden:

- Uw kind heeft moeite met bepaalde bewerkingen op het gebied van lezen, taal of rekenen.

- Uw kind zit, om welke reden dan ook, even niet zo lekker in zijn vel waardoor het op school niet zo goed gaat.


U hebt de indruk dat uw kind met een beetje extra aandacht beter zou kunnen presteren. Juf of meester zou die extra aandacht heel graag willen geven, maar dat lukt niet altijd. Ook thuis valt het niet altijd mee uw kind te helpen.


In die gevallen kunt u contact opnemen met de Thuisjuf.

Zij zal met uw kind aan de slag gaan en door gericht te oefenen proberen de prestaties te verbeteren.


De begeleiding vindt plaats in een informele sfeer, thuis bij de juf. De Thuisjuf hecht eraan te benadrukken dat de begeleiding is bedoeld als aanvulling op het onderwijs in de klas.


De Thuisjuf is niet gespecialiseerd in het werken met bepaalde stoornissen en/of beperkingen. Zij maakt veelal gebruik van materiaal en methodes die op school ook gebruikt worden en die het kind dus kent.


Ziet u als ouder of verzorger deze begeleiding zitten voor uw kind, neem dan contact op met de Thuisjuf.

Het kennismakingsgesprek is gratis; tijdens dit gesprek wordt de situatie van het kind in kaart gebracht en wordt afgesproken hoe de aanpak zal zijn.

 

Op school

Voor scholen bestaat de mogelijkheid de Thuisjuf in te huren voor extra begeleiding van leerlingen op school.